Zrzut ekranu 2016-03-10 o 16.04.40

Zrzut ekranu 2016-03-10 o 16.04.40

Jaka będzie przyszłość Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu? Według nowych przepisów może zostać zlikwidowany, podobnie jak wszystkie pozostałe w kraju. W ich miejsce powstać mają inne jednostki. W rządowych konsultacjach Prawa Wodnego nie uczestniczą jednak marszałkowie regionów, którzy w tej kwestii mają sporą, żeby nie powiedzieć największą wiedzę. Taki stan rzeczy budzi niepokój. Podobnie jak los pracowników instytucji. Pod znakiem zapytania stoi 3 tysięcy miejsc pracy w kraju i 63 osób w regionie. Związek zawodowy WZMiUW w Opolu już wystosował pismo, w którym pracownicy pytają o swoją przyszłość. Nowa ustawa ma związek z dostosowaniem Prawa Wodnego do wymogów unijnych. Szczegóły na: http://radio.opole.pl/103,145966,wojewodzki-zarzad-meliorac…