kostus1

3,5 mld złotych z przetwórstwa spożywczego

Przemysł spożywczy stanowi 13 proc. polskiego PKB. Co warte podkreślenia – nasz region ma w tym nie mały udział.  Decyduje o tym kilka czynników przyrodniczych, ale także potencjał działających na Opolszczyźnie firm związanych z branżą. Między innymi to zaowocowało organizacją w stolicy województwa Ogólnopolskiego Kongresu Spożywczego. W tym roku odbyła się już jego 5 edycja.

Wydarzenie jest okazją do spotkań, rozmów i poszukiwania partnerów biznesowych. Jak zwykle  nie zabrakło też paneli dyskusyjnych, giełdy kooperacyjnej, stoisk wystawców i prezentacji firm. Co trzeba podkreślić, wartość produkcji sprzedanej branży spożywczej na Opolszczyźnie to ponad 3,5 mld PLN. W Kongresie zorganizowanym w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym uczestniczyło blisko 400 osób, co najlepiej świadczy o potrzebie jego organizacji. W najbliższych latach przetwórstwo spożywcze może rozwijać się jeszcze lepiej. Opolscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci dotacji i pożyczek z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 162 mln euro.