remont

36 mln zł na remont dróg. Pomoże polsko-czeski projekt

Województwo opolskie i Kraj Morawski wspólnie wyremontują drogi. Polsko – czeski projekt pozwoli na inwestycje za niebagatelną kwotę 36 mln zł. Roboty mają rozpocząć się w przyszłym roku. Po polskiej stronie przebudowy doczekają się odcinki łączące Branice i Pilszcz z granicą państwa.

Fragmenty dróg wojewódzkich 419 i 420 na pasie przygranicznym są w fatalnym stanie. Województwo opolskie we współpracy z Krajem Morawskim postanowiło na łącznie 8 kilometrowym odcinku sytuację poprawić. Uzgodniono strategię, zakres prowadzonych prac, a 18 listopada złożony zostanie wspólny projekt. Działania mają zostać sfinansowane z programu Interreg. Najpóźniej w roku 2017 wszystko powinno być gotowe.

Być może w podobnym czasie uda się wyremontować jeszcze jeden fragment drogi prowadzący w kierunku naszych południowych sąsiadów, tym razem od Paczkowa. W tej kwestii potrzebne jest jednak dodatkowo zaangażowanie samorządu dolnośląskiego, który będzie stroną inwestycji. Kwestia realizacji zadania powinna rozstrzygnąć się niebawem.