Deklaracja Opolska

Możemy się w wielu sprawach różnić, ale musimy współdziałać. Taki powinien być cel wszystkich partii opozycyjnych, aby wspólnie wziąć odpowiedzialność za obronę wartości, fundamenty praworządności i równość wszystkich ludzi. Z uwagi na to cieszę się, że doszło do podpisania Deklaracja Opolska, która powinna łączyć, konsolidować różne środowiska. Co prawda sam nie mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu z uwagi na obowiązki w Warszawie, ale uważam, że jest ono pod wieloma względami przełomowe i wlewa w serca wielu Polaków w całym kraju i poza jego granicami nadzieję na to, że współpraca ponad podziałami jest możliwa.
Niech Opolszczyzna, jako region oparty na różnorodności, wielokulturowości oraz umiejętności współdziałania, stanowi przykład dla innych!