13754652_585489251627607_8409582990880016456_n

Interpelacja w sprawie rekompensat dla podzielonych gmin

19 lipca Rada Ministrów wydała decyzję o powiększeniu granic miasta Opola o 12 sołectw wchodzących w skład gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice oraz Prószków. Problem w tym, że nie przewidziano żadnego systemowego rozwiązania rekompensującego utracone przychody budżetowe. Wójt gminy Dobrzeń Wielki ocenia, że wpływy w kasie jego samorządu pomniejszą się o blisko 60 %. Istnieje obawa, że w ten sposób niemożliwe będzie realizowanie podstawowych zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Uważam, że sprawa ta powinna zostać rozwiązana. Mówiłem o tym kilka tygodni temu w tekście o „Musimy podjąć mediacje!”, mówiłem na spotkani zorganizowanym w ubiegły wtorek u w Warszawie z udziałem opolskich posłów i samorządowców, a teraz drogą oficjalną, poprzez interpelację zwracam się do Pani Premier.

Moje wątpliwości dotyczą następujących kwestii:
1. Czy planowane jest rozpoczęcie prac nad kompleksową ustawą mającą na celu rekompensatę budżetową dla gmin, które utraciły swoje obszary w wyniku przekształceń i jednocześnie wpływy do ich budżetów?
2. Jaka była opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ws. przedmiotowego poszerzenia ?
3. Jakie działania zostaną podjęte dla gminy Dobrzeń Wielki, która w wyniku powiększenia miasta Opola kosztem jej terenów straci blisko 60 % przychodów budżetowych?
4. Czy w wyniku powiększeniu miasta Opola, oraz zmian granic okolicznych gmin, planuję się kolejne zmiany terytorialne, lub likwidacje, którejś z gmin?