kombatancki

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa

Za upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich Zarząd Główny Związku Kombatantów  Rzeczypospolitej Polskiej I Byłych Więźniów Politycznych przyznał mi odznaczenie w postaci Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa. Musze przyznać, że odebrałem to wyróżnienie z poczuciem wielkiej satysfakcji, darząc ogromnym szacunkiem osoby, które mi je wręczały.

Odznaczenia Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa  są przyznawane z okazji 70. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.

Wiceprezes związku, pomysłodawca odznaczenia, komandor Henryk Kalinowski podkreślił, że medal ma szczególne znaczenie historyczne i moralne. Jest to wyraz wdzięczność za podejmowanie problematyki obronnej dotyczącej państwa i tematyki kombatanckiej dotyczącej indywidualnych żołnierzy.