14900510_636758756500656_7038870704492307098_n

Nie wszystko stracone!

Modernizacja linii E30 między Opolem a Kędzierzynem-Koźlem jest w przygotowaniu. W tej sprawie zwróciłem się z pytaniem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, aby poznać stopień zaawansowania prac nad podniesieniem parametrów magistrali. Ostatnio inwestycja została wycofana z listy podstawowej Krajowego Programu Kolejowego. Ma być jednak sfinansowana z unijnego funduszu CEF.

Obecnie na trasie prowadzącej między innymi przez Opole, Gogolin, Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle pociągi poruszają się z prędkością 60 km/h do miejscami 100 km/h. Po zmianach składy pasażerskie mają osiągać do 160 km/h. Wartość zadania szacuje się na ponad 600 mln złotych.

Nadal nie wiadomo czy w planach uwzględnione zostaną odezwy i prośby, które kierowałem do Ministerstwa, aby w Zdzieszowicach i Gogolinie rozwiązać sprawę przejazdów budując tunel i wiadukt. Przypomnę, że pierwsze kroki poczyniłem w tej sprawie wspólnie ze Starosta Krapkowicki Maciej Sonik jeszcze we wrześniu ubiegłego roku podczas spotkania u ówczesnego wiceministra.

Co do całej planowanej inwestycji szkoda jedynie, że priorytetowe jeszcze kilka dni temu zadanie może być według planów zrealizowane dopiero w 2023 roku. Tym bardziej, że od kilku miesięcy mamy elektryczne zespoły trakcyjne Impuls, często nazywane opolskimi Pendolino.