16826208_693273657515832_5520824356097761017_o

Wytną wszystko w pień

Przykry to obraz, ale jakże symboliczny. Tysiące drzew, których nie unicestwiły wichry, burze, a nawet poprzednie rządy, teraz jest wycinanych w pień, bo PiS zliberalizował przepisy dotyczące wycinki na prywatnych posesjach, nie zwracając uwagi na konsekwencję. Przyzwoite (nie twierdzę, że doskonałe) prawo, zamieniło się w niezrozumiałą i nieskrępowaną niczym rzeź autorstwa ministra Szyszki. Co nadaje dodatkowej symboliki, tak jak w przypadku drzew, tak w przypadku wielu innych decyzji obecnego rządu zmiany będą nieodwracalne. To, że w miejsce wyciętych lasów, zasadzone zostaną kiedyś nowe, przyniesie efekt za kilkanaście lat. Nie mam wątpliwości, że tak będzie nie tylko w tej kwestii, choć ta rzeczywiście doskonale to obrazuje. Dlatego chcemy jako posłowie Platformy Obywatelskiej skierować wniosek do CBA o sprawdzenie lobbystycznych nacisków, które były prowadzone na ustawę o ochronie przyrody. Trudno bowiem uwierzyć, że jakieś obiektywne czynniki decydowały o tym, że minister środowiska leczy prawo z nim związane za pomocą… siekiery.