image1

Wzywamy premier Szydło do publikacji wyroku TK!

image1

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. ustawa naprawcza PiS w sprawie TK jest niezgodna z Konstytucją. Premier Szydło powinna jak najszybciej opublikować wyrok Trybunału. Platforma Obywatelska apeluje do PiS o unieważnienie wyboru trzech sędziów wybranych przez PiS i przyjęcie przez Prezydenta ślubowania od sędziów wybranych przez poprzedni parlament. Tych kilka kroków może rozwiązać pat konstytucyjny w Polsce i zakończyć ten chocholi taniec nad niszczeniem Konstytucji, który PiS uprawia od kilku miesięcy.