773611_529873527189180_9430893208837274_o

Zamach na prawo własności i dziedziczenia ziemi

773611_529873527189180_9430893208837274_o

Wprowadzając ustawę dotyczącą sprzedaży ziemi rolnej, rząd przeprowadza zamach na prawo własności, dziedziczenie i obniża wartość nieruchomości. Decyzją urzędniczą będzie można odbierać ojcowiznę, co skutkować będzie zamrożeniem obrotu ziemią, a ceny ziemi automatycznie spadną.

Urzędnik uzyska ogromną władzę – będzie decydował czy ziemia
należy do właściciela czy będzie mu odebrana. Nawet w komunizmie nie stworzono tak wymyślnego planu odbierania ziemi rolnikom. Licencjonowany obrót ziemią został wprowadzony na Węgrzech. Efekt jest taki, że 75 proc. ziemi znajduje się w rękach kilkunastu partyjnych działaczy. Nie pozwólmy na to w naszym kraju!