12794838_526356654207534_7587675423090356069_o

12794838_526356654207534_7587675423090356069_o

Najpierw spotkanie w moim biurze poselskim, a później okazja do rozmowy w Opolskiej Izbie Rzemieślniczej z Zarządem Krajowym tej organizacji. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna po raz kolejny w ostatnim czasie odwiedził nasze województwo. Podczas kilku godzin merytorycznej dyskusji poruszaliśmy tematy takie jak ustawa o rzemiośle, ramy kwalifikacji, wprowadzenie konieczności posiadania kwalifikacji przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o pomysłach dotyczących potrzeby odbudowy i reaktywacji rzemieślniczego szkolnictwa zawodowego.

Dwa tygodnie temu z inicjatywy posłów PO powstał Parlamentarny Zespół ds. Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego, którego zostałem wiceprzewodniczącym. Celem zespołu jest wyjście naprzeciw wyzwań, planów i zamierzeń środowiska rzemieślników, w szczególności dalszych prac legislacyjnych nad wspomnianą ustawą o rzemiośle.

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 r. Od 2001 r. ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce. W strukturach rzemiosła zrzeszonych jest ponad 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.