bartos

Skwer na osiedlu AK nazwany imieniem wybitnego Polaka
Władysław Bartoszewski – nieżyjący już, były minister spraw zagranicznych, a także jeden z pierwszych Polaków, któremu przyznano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – będzie patronem skweru, znajdującego się obok kościoła na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.

Podjęta dzisiaj przez radnych miasta Opola uchwała cieszy tym bardziej, że jest to inicjatywa radnych Platformy Obywatelskiej jeszcze z poprzedniej kadencji. Profesor Bartoszewski to wyjątkowa postać. Jego zaangażowanie publiczne i aktywność do ostatnich dni życia budzi podziw i jest wzorem godnym do naśladowania. Poświęcił się walce o suwerenną, demokratyczną, szanowaną w Europie i na świecie Ojczyznę. Na pewno warte zapamiętania są jego słowa, że „patriotyzm polski nie polega na mówieniu o patriotyzmie, tylko na służbie”. Jego życiorys był odbiciem tragicznych losów Polski XX wieku. W czasie II wojny światowej więzień Auschwitz, działacz Państwa Podziemnego, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie więzień stalinowski.
Stan wojenny spędził początkowo w areszcie na Białołęce, a potem w ośrodku internowania w Jaworzu.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę dwukrotnie był ministrem spraw zagranicznych, zasiadał w Senacie, w 2007 roku został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadał za dialog międzynarodowy.

Zmarł 24 kwietnia 2015 roku. Miał 93 lata.