DOŚWIADCZENIE

Edukacja

Uniwersytet Opolski Politologia i Nauki Społeczne –  studia magisterskie
Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie – studia podyplomowe w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa Państwa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – studia podyplomowe Zarządzanie Administracją Rządową i Samorządową

Doświadczenie zawodowe 

1998 – 2006 Biuro Poselskie
Dyrektor Biura Poselskiego posła Tadeusza Jarmuziewicza

2003 – 2006 Politechnika Opolska (2003-2006)
Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

2004 – 2006 Centrum Przysposobienia Obronnego Politechniki Opolskiej
Wykładowca akademicki – Strategia bezpieczeństwa państwa.

2005 – 2006 DGP Grupa Polska Sp. z o.o.
Zastępca dyrektora ds. marketingu

2015 poseł na Sejm VIII kadencji

Działalność samorządowa

2014 – teraz  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Członek Zarządu Województwa Opolskiego

2010 – 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wicemarszałek Województwa Opolskiego

2008 – 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Członek Zarządu Województwa Opolskiego

2006 – Sejmik Województwa Opolskiego
2006 – 2008 Wiceprzewodniczący Sejmiku

2006 – teraz Radny Sejmiku Województwa

Pełnione Funkcje

Członek Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Członek Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Działalność dodatkowa

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dinopark w Krasiejowie
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego
Przewodniczący Rady Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA
Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Odznaczenia

Tytuł  „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”
Odznaka  „Zasłużony dla Rolnictwa”
Odznaka „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”

Zainteresowania

narciarstwo
filatelistyka
sporty wodne i motorowe