Zrzut ekranu 2016-03-17 o 12.18.55

Pytania w sprawie renegocjacji kontraktu terytorialnego

Zrzut ekranu 2016-03-17 o 12.18.55

Kontrakty terytorialne to umowy pomiędzy rządem a samorządami województw w zakresie realizacji najważniejszych inwestycji do roku 2020. To wykaz strategicznych projektów drogowych, kolejowych, energetycznych, wodnych, które mają wskazane źródła finansowania krajowe jak i unijne. W zamyśle twórców kontrakty miałby być nowoczesnym, a przede wszystkim skutecznym narzędziem prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. Były one odmienia w ostatnich tygodniach przez wszystkie przypadki m.in w ramach debaty nad expose, debaty budżetowej oraz podczas zapytań w sprawach bieżących. Do tej pory nie padała jednak żadna precyzyjna odpowiedź na temat renegocjacji.

Kwestia te jest szczególnie ważna, właśnie teraz, kiedy ruszyły nabory do krajowych programów operacyjnych. W sytuacji, kiedy niepewny staje się los wielu ważnych inwestycji na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu skierowałem do Ministra Rozwoju pytania – dlaczego zwleka się z rozpoczęciem renegocjacji, na jakim etapie są przygotowania i czy resort zdaje sobie sprawę z konsekwencji dla samorządów wynikających z tych opóźnień.