26-rn-euwt-2-3

Współpraca się rozwija

Pogranicze polsko-czesko-słowackie to dobry przykład sieciowania współpracy regionalnej. Oznacza to tworzenie pewnych struktur współpracy, które dzięki wymianie doświadczeń wpływają na powstawanie kolejnych płaszczyzn działania. Jednym z doskonałych tego przykładów jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. W ubiegłym tygodniu w Ostrawie odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, której przewodnicze, w sprawie realizowanych projektów i pomysłów na dalsze. Parafrazując powiedzenie co trzy kraje to nie jeden – można stwierdzić, że zaangażowania i kreatywnych spostrzeżeń nie brakuje. Cały czas dokonuje się wymiana myśli i działania, w której każda ze stron ma okazję zaprezentować swoje walory.

Przykładem tego było weekendowe spotkanie w Herczawie. Przedstawiciele czterech regionów: Opolszczyzny, Śląska, Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego prezentowali swoje kulinaria. Nasz region promował się pierogami, swojskim chleb ze smalcem oraz ogórkami kiszonymi. Nie mogło też zabraknąć kołocza śląskiego, który bardzo zasmakował degustującym.

Działania promocyjne to jedno, ale wśród tematu podejmowanych przez TRITIA-te są też sprawy bardzo poważne, mogące wpłynąć na rozwój regiony. Takim przykładem są plany zmierzające do połączenia Odry z rzeką Dunaj. Będą one omawiane jeszcze w tym roku w Opolu.